ID: 100019

Name: Żołnierz-pożeracz Grobowca Dusz
Note:
Description:
NPCText:
QuestDoingText:

Type: Elite(2)
Level: 103+-0
Speed: 110
Searchrange: 120
Followrange: 1.000

Respawn: 166:40:00
XP: 25.280
TP: 379.205

HP: 8.804.556
MP: 29.394
PDMG: 59.654
PATK: 287.694
PDEF: 476.543
PCRITRES: 0
MATK: 23.699
MDEF: 476.071
MCRITRES: 0

5.319 Obrażenia(25)
833 % Zwiększenia Ataku Fizycznego(134)
1.573 % Zwiększenia Obrony(135)
1.574 % Zwiększenia Szansy Magicznej Obrony(170)
15.887 % Zwiększenie Maksymalnej Liczby PŻ(167)
5 Współczynnik Parowania(22)
5 Współczynnik Krytycznego Trafienia Fizycznego(18)
5 Uniki(17)

When: Attack(3)
Target: Target(1)
Mroczne Cieniste Uderzenie+5

When: Attack(3)
Target: Target(1)
Atak Trąby Powietrznej+0