ID: 110002

Name: Goldkell Jadkerp
Note:
Description: Czarny Kodeks
NPCText: [SC_BLACK_NPC_TACK_01|Wędrowcze, poszukuję pewnych przedmiotów określanych zazwyczaj mianem "pradawnych pamiątek". Jeśli w czasie swych podróży znajdziesz jakieś i przekażesz je ludziom Czarnego Kodeksu, prawdopodobnie czeka cię sowita nagroda.]
QuestDoingText:

Type: normal(0)
Level: 0+-0
Speed: 0
Searchrange: 0
Followrange: 0

Respawn: 00:00:00
XP: 0
TP: 0

HP: 144
MP: 104
PDMG: 2
PATK: 28
PDEF: 28
PCRITRES: 0
MATK: 28
MDEF: 28
MCRITRES: 0