result count: 1575

← prev

next →


num pages: 53

guidiconnamenoteRequirements
490018577796Władne Odstraszanie
(strings)
(strings)
Zmusza cel do ataku na ciebie, a ty zyskujesz przez to najwięcej aggro. Twoje aggro zostaje dodatkowo zwiększone o (Buff0-622319)%. Obrażenia zadawane celowi zostają zwiększone o (Buff4-0)% na (Buff4-Time) sek.Class: Rycerz(6)/(1)Wojownik
Level: 50
Skill: Cięcie
490019575702Zmiażdżenie
(strings)
(strings)
Rozpoczyna bezpośredni atak na przeciwnika, zadający (DMG0) + aktualnie (FixDMG-501974) x (FixDMG-504896) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła]. (Można użyć tylko po zadaniu krytycznego trafienia.)Class: Rycerz(6)/(3)Łotr
Level: 20
Skill: Cieniste Pchnięcie
490020577019Taniec Dwóch Ostrzy
(strings)
(strings)
Wirujący oręż zadaje dwa razy (DMG0) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła] na sekundę od broni w ręce głównej wielu celom w zasięgu 50.Class: Rycerz(6)/(3)Łotr
Level: 35
Skill: Cieniste Pchnięcie
490021801342Instynkt Zemsty
(strings)
(strings)
[490022|Zmiażdżenie] już nie wymaga zużycia. Zwiększa obrażenia zadawane przez [490022|Zmiażdżenie] i daje celowi 1 Świętą Pieczęć. Istnieje 50% szansy na nałożenie na cel dodatkowej Świętej Pieczęci.Class: Rycerz(6)/(3)Łotr
Level: 70
Skill: Cieniste Pchnięcie
490022575702Zmiażdżenie
(strings)
(strings)
Bezpośredni atak na przeciwnika, zadający (DMG0) + obecna [SC_SKILLTIPS_STA|Wytrzymałość] x (FixDMG-622955) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła]. Daje też celowi 1 Świętą Pieczęć. Istnieje 50% szansy na nałożenie na cel dodatkowej Świętej Pieczęci. (Można użyć wyłącznie po zadaniu trafienia krytycznego.)Class: Rycerz(6)/(3)Łotr
Level: 70
Skill: Instynkt Zemsty
490028801294Podejście
(strings)
(strings)
Sprawia, że [490029|Cienisty Krok] zwiększa obrażenia od Światła zadawane celowi o (Buff0-501941)% i zmniejsza otrzymywane obrażenia o (Buff0-501942)% na (Buff-Time-501941) sekund.Class: Rycerz(6)/(3)Łotr
Level: 60
Skill: Cieniste Pchnięcie
490029571999Cienisty Krok
(strings)
(strings)
Natychmiast przenosi za przeciwnika. Zwiększa obrażenia od Światła zadane celowi o (Buff4-0)% i obniża wszystkie otrzymywane przez ciebie obrażenia o (Buff8-0)% na (Buff4-Time) sek.Class: Rycerz(6)/(3)Łotr
Level: 28
Skill: Podejście
490030577607Praktyka Skupienia
(strings)
(strings)
Zwiększa [SC_SKILLTIPS_HITP|Celność Ataku Fizycznego] i [SC_SKILLTIPS_MAG_HITP|Celność Magiczna] o (Buff0-0)%, oraz [SC_SKILLTIPS_CRI|Współczynnik Fizycznego Trafienia Krytycznego] i [SC_SKILLTIPS_MCRI|Współczynnik Magicznego Trafienia Krytycznego] o (Buff4-0).
[SC_SKILLTIPS_LEVEL50|

Maksymalny poziom tej umiejętności to 50.

]
Class: Rycerz(6)/(5)Kapłan
Level: 40
Skill: Nagłe Uleczenie
490031801343Wyznawca
(strings)
(strings)
Zmniejsza czas odnowy efektu "[490032|Grożenie]" o 4 sekundy oraz czas odnowy efektu "[490033|Szok]" o 10 sekund. Gdy obie umiejętności trafią w cel, [SC_SKILLTIPS_MOVE|prędkość ruchu] rzucającego czar zostanie zwiększona o (Buff0-502101)% na (Buff-Time-502101) sek.Class: Rycerz(6)/(4)Mag
Level: 70
Skill: Kula Ognia
490032575285Grożenie
(strings)
(strings)
Zadaje (DMG0) + obecna Siła x (FixDMG-505950) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła] i zwiększa twoje aggro o (Buff8-0)% na (Buff8-Time) sek.
Jeśli na celu znajduje się Święta Pieczęć, zada dodatkowe (DMG-500242) do (DMG-500257) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła] w zależności od ilości nałożonych Świętych Pieczęci. Ponadto obniży [SC_SKILLTIPS_01|Siłę Ataku Fizycznego] i [SC_SKILLTIPS_02|Siłę Ataku Magicznego] celu o (Buff4-0)% do (Buff4-0)% na (Buff4-Time) sek.

Każda Święta Pieczęć zwiększa obrażenia od Światła o (DMG-500242) i zmniejsza [SC_SKILLTIPS_01|Siłę Ataku Fizycznego] i [SC_SKILLTIPS_02|Siłę Ataku Magicznego] celu o (Buff4-0)%. Można nałożyć do 4 razy.


Kiedy cel zostanie trafiony, prędkość ruchu rzucającego czar wzrasta o (Buff0-502101)% na (Buff-Time-502101) sek.
[SC_SKILLTIPS_03|

(Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły celu)

]
[SC_SKILLTIPS_LEVEL50|

Maksymalny poziom tej umiejętności to 50.

]
Class: Rycerz(6)/(4)Mag
Level: 70
Skill: Wyznawca
490033570938Szok
(strings)
(strings)
Zadaje (DMG0) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła] od broni w ręce głównej na sekundę i ogłusza cel na (Buff4-Time) sekund.
Jeśli na celu znajduje się Święta Pieczęć, zada dodatkowe (DMG-500946) do (DMG-500949) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła] i przedłuży czas Ogłuszenia o (Buff-Time-500248) do (Buff8-Time) sek.

Każda Święta Pieczęć zwiększa obrażenia od Światła o (DMG-500946) i wydłuża czas Ogłuszenia o (Buff4-Time) sek.
Można nałożyć do 4 razy.


Jeżeli cel zostanie trafiony, prędkość ruchu rzucającego zostanie zwiększona o (Buff0-502101)% na (Buff-Time-502101) sek.
[SC_SKILLTIPS_03|

(Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły celu)

]
Class: Rycerz(6)/(4)Mag
Level: 70
Skill: Wyznawca
490034570957Broń Energii Światła
(strings)
(strings)
Broń posiada moc światła, która dodaje zadawanemu atakowi dodatkowe (Buff0-0) obrażeń od Światła przez (Buff0-Time) sek.Class: Rycerz(6)/(4)Mag
Level: 45
Skill: Kula Ognia
490035577609Komnata Prawa
(strings)
(strings)
Zwiększa zadawane za pomocą efektu [491628|Domena Świętej Światłości] oraz czas trwania efektu [500292|Święte Oświecenie] o 6 sekund. [SC_SKILLTIPS_DEF|Obrona Fizyczna] i [SC_SKILLTIPS_MDEF|Obrona Magiczna] rzucającego czar także zostanie zwiększona.Class: Rycerz(6)/(4)Mag
Level: 40
Skill: Kula Ognia
490036577670Wielka Inspiracja
(strings)
(strings)
Pozwala twojemu [490037|Postanowieniu] na zwiększenie maksymalnej liczby twoich PŻ i sprawia, że członkowie drużyny w zasięgu 60 mogą zablokować jeden atak.Class: Rycerz(6)/(5)Kapłan
Level: 45
Skill: Nagłe Uleczenie
490037570960Postanowienie
(strings)
(strings)
W ciągu (Buff0-Time) sek. zwiększa [SC_SKILLTIPS_HP|maksymalną liczbę PŻ] o (obecna [SC_SKILLTIPS_HP|maksymalna liczba PŻ] + (Buff0-0)) x ((Buff0-1)%) + (Buff0-0) i odnawia PŻ o (obecna [SC_SKILLTIPS_HP|maksymalna liczba PŻ]) x (DMG-506306) + (DMG-503296). Pozwala członkom drużyny w zasięgu 60 na zablokowanie jednego ataku.Class: Rycerz(6)/(5)Kapłan
Level: 45
Skill: Wielka Inspiracja
490053570816Cięcie
(strings)
(strings)
Zadaje (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej, daje szansę na spowodowanie efektu Krwawienia. (Efekt Krwawienia występuje tylko wtedy, gdy postać używa topora lub miecza.)Class: Nieznane(-1)/(1)Wojownik
Level: 0
490054570912Terror
(strings)
(strings)
Zmuś wroga do ucieczki przez (Buff0-Time) sek.
(Efekt działa na graczy przez (Buff1-Time) sek.)
[SC_SKILLTIPS_LEVEL50|

Maksymalny poziom tej umiejętności to 50.

]
Class: Wojownik(1)/(-1)Nieznane
Level: 32
490062801261Broń Płonącej Błyskawicy
(strings)
(strings)
Specjalna moc, władająca wiatrem i ogniem. Zaklina w twojej broni płomień i elektryczność, jednak jej moc zostaje zmniejszona o 25%.Class: Wojownik(1)/(4)Mag
Level: 60
Skill: Kula Ognia
490064575209Szybki Refleks
(strings)
(strings)
Daje ci refleksy niczym u pantery. Zwiększa twój [SC_SKILLTIPS_PARRY|Współczynnik Parowania] o (Buff0-0) i współczynnik trafienia krytycznego o (Buff0-1) na (Buff0-Time) sek.Class: Rycerz(6)/(1)Wojownik
Level: 30
Skill: Cięcie
490065575229Mistrz Broni
(strings)
(strings)
Pozwala ci założyć wszystkie miecze, topory i młoty oraz zwiększa zadawane przez nie obrażenia o (Buff0-0)%.
[SC_SKILLTIPS_LEVEL50|

Maksymalny poziom tej umiejętności to 50.

]
Class: Rycerz(6)/(1)Wojownik
Level: 20
Skill: Cięcie
490066577018Osłabienie Siły Ataku
(strings)
(strings)
Kiedy używasz Niebiańskiej Strzały, aby sprowokować cel do walki, zostaną obniżone jego fizyczne obrażenia.Class: Rycerz(6)/(2)Zwiadowca
Level: 35
Skill: Cios w Staw
490067575207Niebiańska Strzała
(strings)
(strings)
Jako że się modlisz o moc świętego światła, z nieba spadnie świetlista strzała, która zakpi z celów w zasięgu 100. Będziesz mieć największe aggro. Również zwiększa twoje aggro o (Buff0-622320)% i zmniejsza [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażenia Fizyczne] od wrogich ataków o (Buff4-0)% na(Buff4-Time) sek.Class: Rycerz(6)/(2)Zwiadowca
Level: 35
Skill: Osłabienie Siły Ataku
490069801325Pchnięcie Kary
(strings)
(strings)
[490185|Cios Kary] wywołuje teraz efekt "Ogłuszenie".Class: Łotr(3)/(6)Rycerz
Level: 70
Skill: Kara
490070577602Lodowe Ostrze
(strings)
(strings)
Zmienia magię w ostrze noża, by zaatakować cel, zadając mu (DMG0) [SC_SKILLTIPS_WATER|Obrażeń od Wody].Class: Kapłan(5)/(2)Zwiadowca
Level: 40
Skill: Cios w Staw
490071577602Lodowe Ostrza
(strings)
(strings)
Zmienia magię w ostrze noża, by zaatakować cel, zadając mu (DMG0) [SC_SKILLTIPS_WATER|Obrażeń od Wody].
Jeśli masz Aureolę Szronu, obrażenia zostaną zwiększone o (Buff0-506319)%.
Class: Kapłan(5)/(2)Zwiadowca
Level: 50
Skill: Aura Szronu
490072575126Święty Cios
(strings)
(strings)
Zadaje (DMG0) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła] na sekundę od broni w ręce głównej i nakłada jedną warstwę efektu Świętej Pieczęci. Każdy poziom umiejętności podnosi wygenerowane aggro.
Święta Pieczęć: Zadaje (Buff4-Dot) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażenia Fizyczne] co 2 sekundy przez (Buff4-Time) sek. Można nałożyć do 4 razy.
[SC_SKILLTIPS_03|

(Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły celu)

]
Class: Rycerz(6)/(6)Rycerz
Level: 1
Skill: Wzmocniony Święty Cios
490073570928Kara
(strings)
(strings)
Jeżeli cel posiada efekt Świętej Pieczęci, to w zależności od ilości nałożeń efektu, Święta Pieczęć zada dodatkowe (DMG0) do (DMG3) + obecna Wytrzymałość x (FixDMG-500145) do (FixDMG-500219) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła].

Każde nałożenie Świętej Pieczęci doda (DMG0) + obecna [SC_SKILLTIPS_STA|Wytrzymałość] x (FixDMG-500280) obrażeń od Światła.
Można nakładać do 4 razy.


[SC_SKILLTIPS_03|

(Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły celu)

]
Class: Rycerz(6)/(6)Rycerz
Level: 1
Skill: Krwawa Kara
490074570928Kara
(strings)
(strings)
Jeżeli cel posiada efekt Świętej Pieczęci, to w zależności od ilości nałożeń efektu, Święta Pieczęć zada dodatkowe (DMG0) do (DMG3) + obecna [SC_SKILLTIPS_STA|Wytrzymałość] x (FixDMG-500145) do (FixDMG-500219) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła].

Każde nałożenie Świętej Pieczęci doda (DMG0) + obecna [SC_SKILLTIPS_AGI|Zręczność] x (FixDMG-500145) obrażeń od Światła.
Można nakładać do 4 razy.


[SC_SKILLTIPS_03|

(Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły celu)

]
Class: Łotr(3)/(6)Rycerz
Level: 1
Skill: Nielegalna Kara
490075570928Kara
(strings)
(strings)
Jeżeli cel posiada efekt Świętej Pieczęci, to w zależności od ilości nałożeń efektu, Święta Pieczęć zada dodatkowe (DMG0) do (DMG3) + obecna [SC_SKILLTIPS_STA|Wytrzymałość] x (FixDMG-500145) do (FixDMG-500283) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła].

Każde nałożenie Świętej Pieczęci doda (DMG0) + obecna [SC_SKILLTIPS_STA|Wytrzymałość] x (FixDMG-500280) obrażeń od Światła.
Można nakładać do 4 razy.


[SC_SKILLTIPS_03|

(Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły celu)

]
Class: Rycerz(6)/(6)Rycerz
Level: 1
Skill: Boska Kara
490076803164Osądzenie Wyznania
(strings)
(strings)
Sprawia, że [490077|Cisza] zadaje dodatkowe [SC_SKILLTIPS_LIGHT|Obrażenia od Światła] i nakłada 4 razy efekt Świętej Pieczęci. Czas odnowy [490151|Kary] zostanie natychmiast wyzerowany.Class: Rycerz(6)/(4)Mag
Level: 35
Skill: Kula Ognia

← prev

next →


num pages: 53