result count: 12924

← prev

next →


num pages: 431

guidiconnamenotecasttimeluascriptcd groupmagic
490030
577607
Praktyka Skupienia
(strings)
(strings)
Zwiększa [SC_SKILLTIPS_HITP|Celność Ataku Fizycznego] i [SC_SKILLTIPS_MAG_HITP|Celność Magiczna] o (Buff0-0)%, oraz [SC_SKILLTIPS_CRI|Współczynnik Fizycznego Trafienia Krytycznego] i [SC_SKILLTIPS_MCRI|Współczynnik Magicznego Trafienia Krytycznego] o (Buff4-0).
[SC_SKILLTIPS_LEVEL50|

Maksymalny poziom tej umiejętności to 50.

]
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
00: 503201
4: 501944
490031
801343
Wyznawca
(strings)
(strings)
Zmniejsza czas odnowy efektu "[490032|Grożenie]" o 4 sekundy oraz czas odnowy efektu "[490033|Szok]" o 10 sekund. Gdy obie umiejętności trafią w cel, [SC_SKILLTIPS_MOVE|prędkość ruchu] rzucającego czar zostanie zwiększona o (Buff0-502101)% na (Buff-Time-502101) sek.cast: 2 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
0
490032
575285
Grożenie
(strings)
(strings)
Zadaje (DMG0) + obecna Siła x (FixDMG-505950) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła] i zwiększa twoje aggro o (Buff8-0)% na (Buff8-Time) sek.
Jeśli na celu znajduje się Święta Pieczęć, zada dodatkowe (DMG-500242) do (DMG-500257) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła] w zależności od ilości nałożonych Świętych Pieczęci. Ponadto obniży [SC_SKILLTIPS_01|Siłę Ataku Fizycznego] i [SC_SKILLTIPS_02|Siłę Ataku Magicznego] celu o (Buff4-0)% do (Buff4-0)% na (Buff4-Time) sek.

Każda Święta Pieczęć zwiększa obrażenia od Światła o (DMG-500242) i zmniejsza [SC_SKILLTIPS_01|Siłę Ataku Fizycznego] i [SC_SKILLTIPS_02|Siłę Ataku Magicznego] celu o (Buff4-0)%. Można nałożyć do 4 razy.


Kiedy cel zostanie trafiony, prędkość ruchu rzucającego czar wzrasta o (Buff0-502101)% na (Buff-Time-502101) sek.
[SC_SKILLTIPS_03|

(Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły celu)

]
[SC_SKILLTIPS_LEVEL50|

Maksymalny poziom tej umiejętności to 50.

]
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
110: 502099
4: Grożenie 500225
5: Grożenie 500227
6: Grożenie 500228
7: Grożenie 500241
8: Grożenie 500246
490033
570938
Szok
(strings)
(strings)
Zadaje (DMG0) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła] od broni w ręce głównej na sekundę i ogłusza cel na (Buff4-Time) sekund.
Jeśli na celu znajduje się Święta Pieczęć, zada dodatkowe (DMG-500946) do (DMG-500949) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła] i przedłuży czas Ogłuszenia o (Buff-Time-500248) do (Buff8-Time) sek.

Każda Święta Pieczęć zwiększa obrażenia od Światła o (DMG-500946) i wydłuża czas Ogłuszenia o (Buff4-Time) sek.
Można nałożyć do 4 razy.


Jeżeli cel zostanie trafiony, prędkość ruchu rzucającego zostanie zwiększona o (Buff0-502101)% na (Buff-Time-502101) sek.
[SC_SKILLTIPS_03|

(Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły celu)

]
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
140: 502100
4: Szokujące Ogłuszenie 500247
8: Szokujące Ogłuszenie 500259
9: Szokujące Ogłuszenie 500253
10: Szokujące Ogłuszenie 500249
11: Szokujące Ogłuszenie 500248
490034
570957
Broń Energii Światła
(strings)
(strings)
Broń posiada moc światła, która dodaje zadawanemu atakowi dodatkowe (Buff0-0) obrażeń od Światła przez (Buff0-Time) sek.cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
00: Broń Energii Światła 502105
490035
577609
Komnata Prawa
(strings)
(strings)
Zwiększa zadawane za pomocą efektu [491628|Domena Świętej Światłości] oraz czas trwania efektu [500292|Święte Oświecenie] o 6 sekund. [SC_SKILLTIPS_DEF|Obrona Fizyczna] i [SC_SKILLTIPS_MDEF|Obrona Magiczna] rzucającego czar także zostanie zwiększona.cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
0
490036
577670
Wielka Inspiracja
(strings)
(strings)
Pozwala twojemu [490037|Postanowieniu] na zwiększenie maksymalnej liczby twoich PŻ i sprawia, że członkowie drużyny w zasięgu 60 mogą zablokować jeden atak.cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
0
490037
570960
Postanowienie
(strings)
(strings)
W ciągu (Buff0-Time) sek. zwiększa [SC_SKILLTIPS_HP|maksymalną liczbę PŻ] o (obecna [SC_SKILLTIPS_HP|maksymalna liczba PŻ] + (Buff0-0)) x ((Buff0-1)%) + (Buff0-0) i odnawia PŻ o (obecna [SC_SKILLTIPS_HP|maksymalna liczba PŻ]) x (DMG-506306) + (DMG-503296). Pozwala członkom drużyny w zasięgu 60 na zablokowanie jednego ataku.cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
90: Postanowienie 503295
4: 506307
8: 502076
490038
577670
Wielka Inspiracja
(strings)
(strings)
Pozwala członkom drużyny w zasięgu 60 na zablokowanie jednego ataku.cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
00: Wielka Inspiracja 503297
490039
575691
Zapierające Dech Ciśnienie Wodne I
(strings)
(strings)
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
00: 500294
1: 500293
4: 500320
490040
575691
Zapierające Dech Ciśnienie Wodne II
(strings)
(strings)
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
00: 500294
1: 500293
4: 500321
490041
575691
Zapierające Dech Ciśnienie Wodne III
(strings)
(strings)
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
00: 500294
1: 500293
4: 500322
490042
575691
Zapierające Dech Ciśnienie Wodne IV
(strings)
(strings)
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
00: 500294
1: 500293
4: 500323
490043
575691
Zapierające Dech Ciśnienie Wodne V
(strings)
(strings)
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
00: 500294
1: 500293
4: 500324
490044
0
Wir Próżniowy
(strings)
(strings)
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 2)
00: Wir Próżniowy 500055
490045
575695
Śmiertelne Ciśnienie Wodne
(strings)
(strings)
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 0.4)
00: 500056
490046
575695
Śmiertelne Ciśnienie Wodne
(strings)
(strings)
cast: 5 (delay: 0)
hits: 1 (delay 0.4)
00: 500057
490047
580738
Skupione Cięcie
(strings)
(strings)
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
00: 625659
4: Krwawienie 625778
490048
580019
Uderzenie Rozszczepienia
(strings)
(strings)
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
00: 625658
490049
577347
Chwyt Zapaśniczy
(strings)
(strings)
cast: 0 (delay: 0)
hits: 3 (delay 0)
30: 625658
490050
577954
Nóż do Rzucania
(strings)
(strings)
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
00: 625659
490051
579151
Wołanie o Pomoc
(strings)
(strings)
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
40: 500273
490052
583482
Lepki Bagienny Płyn
(strings)
(strings)
cast: 1 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
30: 500190
4: Spowolnienie 509806
490053
570816
Cięcie
(strings)
(strings)
Zadaje (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej, daje szansę na spowodowanie efektu Krwawienia. (Efekt Krwawienia występuje tylko wtedy, gdy postać używa topora lub miecza.)cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
00: 500058
4: Krwawienie 500081
5: Krwawienie 500081
6: Krwawienie 500081
7: Krwawienie 500081
490054
570912
Terror
(strings)
(strings)
Zmuś wroga do ucieczki przez (Buff0-Time) sek.
(Efekt działa na graczy przez (Buff1-Time) sek.)
[SC_SKILLTIPS_LEVEL50|

Maksymalny poziom tej umiejętności to 50.

]
cast: 0 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
130: Terror 502011
1: Terror 507288
490055
802194
Strzała Świętej Światłości
(strings)
(strings)
cast: 2 (delay: 0)
hits: 1 (delay 0)
50: 500390
4: 500391
490056
802195
Mroczna Strzała
(strings)
(strings)
cast: 2 (delay: 0)
hits: 1 (delay 0)
50: 500392
490057
802196
Źródło Przywołania Bogów
(strings)
(strings)
cast: 1 (delay: 0)
hits: 1 (delay 0)
60: 500393
490058
802197
Ołtarz Przywołanie Cieni
(strings)
(strings)
cast: 1 (delay: 0)
hits: 1 (delay 0)
60: 500393
490059
573570
Przyzwij Śnieżne Fretki
(strings)
(strings)
cast: 2 (delay: 0)
hits: 1 (delay 1)
00: 500400