result count: 17151

← prev

next →


num pages: 572

guidiconnametimemaxlevelattributebuffgroupmagicscriptdamage
627041
search:
-skills

0

(strings)
00:00:001-1enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627042
search:
-skills

0

(strings)
00:00:103-1enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627043
search:
-skills

800538

(strings)
-11-1onbufftimeout: 852646
enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627044
search:
-skills

0

(strings)
00:00:001-1enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627045
search:
-skills

0

(strings)
00:00:001-1enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627046
search:
-skills

807816

(strings)
-11-1enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627047
search:
-skills

576056
Sys627047_name
(strings)
01:00:00015 % Prędkości Ruchu (24)
-1enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 4 patktype: -1
627048
search:
-skills

576057
Sys627048_name
(strings)
00:30:000-20 % Szybkość Rzucania Czarów (51)
-1enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 4 patktype: -1
atk_typ: 1, 192 (5)
rand:0 crit:0 hate: 1
627049
search:
-skills

576068
Sys627049_name
(strings)
01:00:000120enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627050
search:
-skills

807601
Sys627050_name
(strings)
-10250 Inteligencja (4)
250 Mądrość (5)
236enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627051
search:
-skills

807601
Sys627051_name
(strings)
-10250 Siła (2)
250 Zręczność (6)
236enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627052
search:
-skills

807601
Sys627052_name
(strings)
-10400 Siła (2)
400 Inteligencja (4)
400 Wytrzymałość (3)
236enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627053
search:
-skills

807601
Sys627053_name
(strings)
-1020 % Szansy na Łup (35)
236enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627054
search:
-skills

807601
Sys627054_name
(strings)
-105 % Zwiększenia Obrony (135)
5 % Zwiększenia Szansy Magicznej Obrony (170)
236enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627055
search:
-skills

580119
Sys627055_name
(strings)
-1165 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem (169)
68enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627056
search:
-skills

580053
Sys627056_name
(strings)
-1170 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem (169)
68enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627057
search:
-skills

581808
Sys627057_name
(strings)
-1155 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem (169)
68enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627058
search:
-skills

0
Sys627058_name
(strings)
00:00:001-1enduse:
checkuse:
runplot: HT_PetBuff_627058
caltype: 0 patktype: -1
627059
search:
-skills

807599
Sys627059_name
(strings)
02:00:000100 Obrona (13)
100 Obrona Magiczna (14)
-1enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627060
search:
-skills

0
Sys627060_name
(strings)
00:00:001-1enduse:
checkuse:
runplot: HT_PetBuff_627060
caltype: 0 patktype: -1
627061
search:
-skills

807599
Sys627061_name
(strings)
02:00:000100 Atak fizyczny (12)
100 Obrażenia Magiczne (191)
-1enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627062
search:
-skills

0
Sys627062_name
(strings)
00:00:001-1enduse:
checkuse:
runplot: HT_PetBuff_627062
caltype: 0 patktype: -1
627063
search:
-skills

807599
Sys627063_name
(strings)
02:00:000-10 % Prędkości Ataku (23)
-10 % Szybkość Rzucania Czarów (51)
-1enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627064
search:
-skills

0
Sys627064_name
(strings)
00:00:001-1enduse:
checkuse:
runplot: HT_PetBuff_627064
caltype: 0 patktype: -1
627065
search:
-skills

807599
Sys627065_name
(strings)
02:00:00030 Inteligencja (4)
30 Mądrość (5)
-1enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627066
search:
-skills

0
Sys627066_name
(strings)
00:00:001-1enduse:
checkuse:
runplot: HT_PetBuff_627066
caltype: 0 patktype: -1
627067
search:
-skills

807599
Sys627067_name
(strings)
02:00:00030 Siła (2)
30 Zręczność (6)
-1enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627068
search:
-skills

0
Sys627068_name
(strings)
00:00:001-1enduse:
checkuse:
runplot: HT_PetBuff_627068
caltype: 0 patktype: -1
627069
search:
-skills

807599
Sys627069_name
(strings)
02:00:000100 Atak fizyczny (12)
100 Obrażenia Magiczne (191)
-1enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1
627070
search:
-skills

807818
Sys627070_name
(strings)
-1145 % Współczynnika Wzrostu Prędkości Jazdy Wierzchem (169)
68enduse:
checkuse:
runplot: none
caltype: 0 patktype: -1