result count: 6

keystringpleneu
ST_110008_0Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o klasie zwiadowcy? Jest całkiem fajna.\n\nTak naprawdę, zwiadowcy wywodzą się od Elfów, które przez pewien czas nazywały ich Strażnikami Lasu. Część ich dziedzictwa stała się podstawą nowożytnej klasy zwiadowców.\n\nZwiadowcy często muszą tropić i odbywać długie podróże, dlatego też odziewają się tylko w stroje ze skóry lub materiału. Choć znacznie ogranicza to zdolności defensywne, ich umiejętności walki nie są w żaden sposób ograniczone.\n\nChyba wszyscy wiedzą, że świetnie posługujemy się kuszą, ale niewielu wie jak udaje nam się zawsze utrzymywać dystans. Dzięki naszym umiejętnościom walki wręcz często unieruchamiamy przeciwnika, co czyni nas groźnymi także w zwarciu.\n\nSzeroki wachlarz umiejętności wymaga jednak ciężkiego treningu. Ostatnio wielu poszukiwaczy przygód podjęło trening, ciesząc się na myśl o wolności i pozornie beztroskim życiu zwiadowcy, ale poddali się, bo nie wiedzieli, że osiągnięcie takiej specjalizacji wymaga olbrzymiego wysiłku. Cóż za szkoda.What about the scout class? Hmm, it's pretty cool.\n\nActually, scouts come from the Elves, where they were called wood watchers for a time. Part of their spirit eventually became the base and soul of the modern scout.\n\nThe scout usually needs to track and travel for long periods of time, and as a result, they only equip themselves with leather or cloth gear. Although a scout's defensive capabilites are weak, as their fighting skills are in no way hindered during combat.\n\nI think it's well known that we are good at attacking with the crossbow, but few know how we can always keep at a distance. It's because have many special melee skills that pin enemies down, which makes us a threat even at close range.\n\nThe flexiblity of these skills requires intense training. Recently, many adventurers undertook the training because they admire the freedom and seemingly leisurely life of the scout, but they gave up because they didn't know just how much it would cost them to attain such a level of expertise. What a pity.
Sys110008_nameEngerEnger
Sys110008_name_pluralEngerowieEnger
Sys110008_shortnoteStarszy Zwiadowca, przydziela zwiadowcom próbne zadania.Senior Scout; provides scouts with trial quests.
Sys110008_szquestnpctextWitaj! Jestem Enger, instruktor zwiadowców.Hello! I am Enger, a scout instructor.
Sys110008_titlenameInstruktor ZwiadowcówScout Instructor