result count: 7

keystringpleneu
SO_110195_0Zakończ rozmowęLeave dialogue
SO_110195_1Spróbuj otworzyć szkatułęTry to open the treasure chest
ST_110195_1Otwierasz zamek skrzyni i widzisz dziwny ekwipunek.\nNa ekwipunku widnieje znak, identyczny jak ten na pierścieniu Oka Mądrości. Ten ekwipunek może należeć do Oka Mądrości!\nNajlepiej zanieś go Musie, bo może mieć jakiś związek z tą sprawą.You open the lock and see strange equipment in the box.\nThere's a mark on the equipment, the same as on the ring of the Eye of Wisdom. This equipment might belong to the Eye of Wisdom!\nYou should bring it to Musa, as it might be of some use to this case.
ST_110195_2Tego zamka nie można uszkodzić magią. Jeśli spróbujesz rozbić skrzynię, możesz uszkodzić jej zawartość. Chyba musimy znaleźć klucz.\nMoże jeden z uczniów Zurhidonu go ma!You cannot damage the lock with magic. If you attempt to smash open the box, the things inside may be damaged. It seems that we must find the key.\nMaybe one of the nearby Zurhidon disciples have it!
Sys110195_nameDziwna SzkatułaStrange Treasure Chest
Sys110195_name_pluralDziwne SzkatułyStrange Treasure Chest
Sys110195_szquestnpctextTa szkatuła sprawia, że dziwnie się czujesz.This chest gives you a peculiar feeling.