result count: 6

keystringpleneu
Sys420238_nameTajemnicze GrzybyMysterious Mushrooms
Sys420238_shortnoteNadaseez szuka ciemnoniebieskich grzybów z pomarańczowymi plamami. Pomóż Nadaseezowi zdobyć 12 [<S>200709|Tajemniczych Grzybów].Nadaseez wants a kind of dark blue mushroom with orange spots on it. Help Nadaseez collect 12 [<S>200709|Mysterious Mushrooms].
Sys420238_szquest_accept_detailCzy wiesz coś o ciemnoniebieskich grzybach z pomarańczowymi plamami? Nie jest to grzyb jadalny... Oczywiście, że bym go nie zjadł! Ale ma też inne zastosowania. \n\nTen typ grzyba rośnie w północnej części [ZONE_KIRANA|Lasów Qilana]. Zwykle można je znaleźć pod drzewami albo w zaroślach. Ale dla mnie okolica jest zbyt niebezpieczna. Nie odważę się opuścić tego bezpiecznego obozu badawczego. Czy możesz mi przynieść 20 [<S>200709|Tajemniczych Grzybów]?\n\nJeśli natkniesz się na te grzyby, pamiętaj, żeby ich nie jeść. W przeciwnym przypadku czekają cię straszne konsekwencje.Do you know of a dark blue mushroom with orange spots on it? It is not an edible mushroom... Of course I wouldn't eat it! But it has other purposes. \n\nThis kind of mushroom grows in the northern part of the [ZONE_KIRANA|Woodland of Qilana]. You can usually find them under trees or among shrubs. But it is too dangerous here for me. I don't dare to leave the safety of this research camp. Can you get 20 [<S>200709|Mysterious Mushrooms] for me?\n\nIf you do find this kind of mushroom, remember not to eat it. You would suffer horrible consequences if you do.
Sys420238_szquest_complete_detailChyba muszę być z tobą szczery. \n\nTak naprawdę, te grzyby nazywa się [<S>200709|Tajemniczymi Grzybami]. Podobno jeden haust proszku z tych grzybów sprawia, że człowiek natychmiast traci przytomność. Jeśli przypadkiem ktoś je zje, zostanie całkowicie sparaliżowany i o ile mi wiadomo, nie ma na to lekarstwa. \n\nNie mówiłem ci o tym, bo bałem się, że jak poznasz moje intencje, to nie zechcesz mi pomóc...\n\nKiedy miałem 16 lat, moja matka zaczęła podupadać na zdrowiu, bo musiała znosić mojego nikczemnego ojczyma [110671|Parasa]. W końcu od tego zmarła, zostawiając mnie i moją siostrę [110038|Shanjanę] samych...\n\nPo tym wydarzeniu, [110671|Paras] stał się jeszcze gorszy. Nie tylko często nas bił, to na dodatek zaczął traktować [110038|Shanjanę] jak niewolnicę. Choć chciałem, żeby ze mną uciekła, ona się nie zgadzała, bez względu na to jak bardzo starałem się ją przekonać. \n\nDlatego którejś nocy postanowiłem się wymknąć i znaleźć tego grzyba, żeby stworzyć środek usypiający. Jeśli [110671|Paras] straci od niego przytomność, [110038|Shanjana] nie będzie musiała martwić się o swoje bezpieczeństwo podczas ucieczki.I think I must be frank with you. \n\nActually these mushrooms are known as [<S>200709|Mysterious Mushrooms]. They say that smelling just a whiff of powder made from these mushrooms will cause you to pass out immediately. If you eat too much of it by mistake, your entire body will become paralyzed, and apparently there is no cure for it. \n\nI didn't tell you about these mushrooms because I was worried that if you knew my intentions, you would refuse to help me...\n\nYou see, when I was 16, my mother began getting weaker and weaker because she had to to endure my evil stepfather [110671|Paras]. In the end, she passed away, leaving behind me and my sister [110038|Shanjana]...\n\nAfter that, [110671|Paras] became even more unbearable. Not only did he abuse us on a regular basis and treated [110038|Shanjana] like a slave. Though I wanted to escape together with her, she was unwilling to leave, no matter how hard I tried to persuade her. \n\nSo I slipped away one moonless night because I wanted to find this kind of mushroom to make an anesthetic. If [110671|Paras] passes out from smelling it, [110038|Shanjana] will be able to escape without worrying about her safety.
Sys420238_szquest_descPomóż [110027|Nadaseezowi] zdobyć 20 ciemnoniebieskich[<S>200709|Tajemniczych Grzybów]. Są ciemnoniebieskie i mają pomarańczowe plamy.Help [110027|Nadaseez] gather 20 dark blue [<S>200709|Mysterious Mushrooms]. They are dark blue with orange spots.
Sys420238_szquest_uncomplete_detailPotrzebne mi są ciemnoniebieskie grzyby z pomarańczowymi plamami. Nie zapomnij, że nie wolno ich jeść!I need dark blue mushrooms with orange spots. Don't forget, you cannot eat them!