result count: 5

keystringpleneu
Sys420517_nameZardzewiała BrońRusty Weapons
Sys420517_szquest_accept_detailWitam, wędrowcze! Jak tam podróż? Wygląda na to, że szybko się dopasowujesz! \n\nKiedy członkowie naszej Gildii Poszukiwaczy Przygód chcą poćwiczyć, zgłaszają się do Przywódcy. Ale nie ma pośpiechu, pozwiedzaj sobie [ZONE_VARANAS|Varanas]. Jeśli wychodzisz, wyświadcz mi przysługę i zanieś tę [200256|Zardzewiałą Broń] właścicielowi kuźni [110541|Aldenowi] do naprawy. Naprawdę świetny z niego rzemieślnik.\n\nPo przybyciu na ten kontynent, natychmiast wysłali cię do [ZONE_HINTERVALE|Kolonii Osadników], prawda? Hmm... Więc pewnie jeszcze nie znasz Varanas. Kuźnia stoi w [ZONE_VARANAS WEST WING|Dolnym Mieście Zachodnim]. Jeśli nie znajdziesz jej, zawsze możesz skorzystać z mapy.Hail, new adventurer! How is your journey? It looks like you're adjusting well! \n\nWhen the members of our Adventurers' Guild require practice, they check in with the leader. But there's no rush, so go ahead and explore [ZONE_VARANAS|Varanas] for a bit. If you're heading out, please do me a favor and deliver this [200256|Rusted Weapon] to the owner of the blacksmith shop, [110541|Alden], for repair. He really is an excellent craftsman.\n\nWhen you arrived on this continent, you were immediately sent to [ZONE_HINTERVALE|Pioneers Colony], correct? Hmm... So you're probably not that familiar with [ZONE_VARANAS|Varanas] yet. The blacksmith shop is in [ZONE_VARANAS WEST WING|Lower City West]. If you can't find it, you can always check your map to find its exact location.
Sys420517_szquest_complete_detailCzy to znowu od [110020|Dereka]? Dlaczego nie dba o broń?Is that that [110020|Derek] guy again? Why doesn't he take better care of his weapons?
Sys420517_szquest_descPomóż [110020|Derekowi] dostarczyć [200256|Zardzewiałą Broń] właścicielowi kuźni [110541|Aldenowi].Help [110020|Derek] deliver the [200256|Rusted Weapon] to the owner of the blacksmith shop, [110541|Alden].
Sys420517_szquest_uncomplete_detailPo przejściu przez bramę [ZONE_VARANAS|Varanas] idź do [ZONE_VARANAS WEST WING|Dolnego Miasta Zachodniego]. Kiedy dojdziesz do domu, przed którym będzie leżało mnóstwo narzędzi kowalskich, będziesz na miejscu. Jego położenie zostało zaznaczone na twojej mapie.\n\n[ZONE_VARANAS|Varanas] jest jednym z najważniejszych miast [ZONE_YGGNO LAND|Candary] i oferuje szeroki wachlarz usług i udogodnień. Można tu zaspokoić prawie każdą zachciankę. Poznaj miasto, bo w przyszłości bardzo ci się to przyda.After entering into the gate of [ZONE_VARANAS|Varanas] walk to [ZONE_VARANAS WEST WING|Lower City West]. You will come across a house with a lot of blacksmith tools lying about; this is the blacksmith shop. Its position has been marked on your map.\n\n[ZONE_VARANAS|Varanas] is one of the most important cities in [ZONE_YGGNO LAND|Candara], offering a wide variety of facilities and services. Almost all of your needs can be met here. Familiarize yourself with the city, as it will greatly benefit you in the long run.