result count: 4

keystringpleneu
Sys421628_nameNiezwykły DatekSpecial Contributor
Sys421628_szquest_accept_detailWitam, jestem [111446|Lori Hellakar], wysłanniczka Oka Mądrości. Specjalizuję się w zarządzaniu donacjami i nagrodami Oka Mądrości. Każdy śmiałek, który pomoże zatrzymać [101022|Samoge], otrzyma od Oka Mądrości nagrodę, która pomoże identyfikować fragmenty run. Jest to [203266|Zwój Identyfikacji Runy]. Jeśli znajdziesz fragment rzadkiej, specyficznej runy, pomogę ci z powiązanymi z nią donacjami i nagrodami.Hello, I am [111446|Lori Hellakar], envoy of the Eye of Wisdom. My specialty is the management of the Eye of Wisdom's contributions and rewards. Any brave souls who participate in the arrest of [101022|Samoge] receive a [203266|Rune Identification Scroll] from the Eye of Wisdom to help with the identification of their rune fragments. If you find a rare, special rune fragment, I will assist with the arrangement of the related contributions and rewards.
Sys421628_szquest_complete_detailOko Mądrości dziękuje ci za wsparcie! Oto [203266|Zwój Identyfikacji Runy]. Posiada magiczną zdolność rozpoznawania nieznanych rodzajów run. Jeśli masz przy sobie [203034|Fragment Tajemniczej Runy], to możesz go wypróbować! Jeśli twoje runy okażą się bardzo rzadkie i niezwykłe, możesz je ofiarować Oku Mądrości.The Eye of Wisdom thanks you for your contribution! This is a [203266|Rune Identification Scroll]. It has the magical ability to distinguish the types of hitherto unknown runes. Give it a try if you are holding a [203034|Mysterious Rune Fragment]! If your runes are determined to be very rare and very special you can donate them to the Eye of Wisdom.
Sys421628_szquest_descOdbierz [203266|Zwój Identyfikacji Runy].Receive the [203266|Rune Identification Scroll].