result count: 7

keystringpleneu
SC_ 422830Boski Posłaniec Wody [113633|Narfas] kazał mi pożyczyć od ciebie [206172|Oczyszczający Kamień].King of the Water, [113633|Narfas] asked me to borrow the [206172|Cleansing Stone] from you.
SC_ 422830_1[206172|Oczyszczający Kamień]? Wiesz, co to za rzecz?\n\n([112506|Polython] patrzy na ciebie. Kiedy zauważa, że potakujesz, jego spojrzenie staje się jeszcze surowsze.)\n\nDobrze zatem. Pożyczę ci go! Różnisz się od pozostałych zakłamanych i niedouczonych bachorów. Boski Posłaniec dobrze wybrał. Pamiętaj, wystarczy użyć go raz, a uczucia celu zostaną całkowicie zmienione. Ta zmiana ma charakter trwały.\nKorzystaj z niego mądrze.[206172|Cleansing Stone]? Do you know what manner of thing it is?\n\n([112506|Polython] stares at you. When he sees you nod, his look grows even more severe)\n\nOkay then. I'll lend it to you! You're not like the other conceited and ignorant whelps. The Divine Envoy chose wisely. But bear in mind, once used, it will transform a creature's feelings entirely. The change is also permanent.\nUse it wisely.
Sys422830_nameOczyszczający KamieńCleansing Stone
Sys422830_szquest_accept_detail[$PLAYERNAME], wymazanie czyjejś pamięci nie jest takie trudne.\n\nTak się składa, że [206172|Oczyszczający Kamień] [112506|Polythona] może coś takiego zrobić, ale wymazanie najgorszych wspomnień wymaga równie mocnego uczucia, które je zastąpi.\n\nJeśli nienawiść [113691|Tiyany] do mnie jest równie głęboka, co jej miłość do [113673|Androtha], to możemy ją wykorzystać, by usunąć jej wspomnienia o [113673|Androcie], co z czasem wyleczy jej zranioną duszę i usunie jej gniew. Mam nadzieję, że to się uda. Nie chcę, żeby zniszczyła jeszcze czyjeś życie.\n\n[$PLAYERNAME], czas ucieka. W czasie, gdy ty pójdziesz do [112506|Polythona] po [206172|Oczyszczający Kamień], ja postaram się zrobić [206173|Kamień Rzeczywistości].\n\nPospiesz się! Będę tu na ciebie czekać![$PLAYERNAME], it isn't hard to make a person forget past memories.\n\nCoincidently, the [206172|Cleansing Stone] on [112506|Polython] can do this, but to forget the most difficult memories of one's past requires an equally strong feeling to make up for the lost memories.\n\nIf [113691|Tiyana's] love for [113673|Androth] is deep enough and her hatred for me is just as deep, then we could use her hatred for me to replace her memories for [113673|Androth], gradually calming her broken soul so it is no longer so angry. I hope to do this. I don't want to see any more life driven mad and destroyed by her.\n\n[$PLAYERNAME], time is running out. When you go to [112506|Polython] to get the [206172|Cleansing Stone], I'll make the [206173|Reality Stone] as fast as I can.\n\nHurry up! I'll wait for you here!
Sys422830_szquest_complete_detailZrobiłam już [206173|Kamień Rzeczywistości]. Daj mi [206172|Oczyszczający Kamień]...\n\nNiedługo rozpocznie się nieunikniona bitwa.I've already made the [206173|Reality Stone]. Bring the [206172|Cleansing Stone] to me...\n\nA fateful battle is about to begin.
Sys422830_szquest_desc[113633|Narfas] z [ZONE_GRAVE OF HEROES|Grobowca Bohaterów] poprosiła cię o zdobycie [206172|Oczyszczającego Kamienia] od [112506|Polythona] z [ZONE_THRONE OF THE WATER|Tronu Wody].[113633|Narfas] of [ZONE_GRAVE OF HEROES|Hero's Tomb] wants you to go ask [112506|Polython] of the [ZONE_THRONE OF THE WATER|Throne of the Water] for the [206172|Cleansing Stone].
Sys422830_szquest_uncomplete_detailW czasie, gdy ty pójdziesz do [112506|Polythona] po [206172|Oczyszczający Kamień], ja postaram się zrobić [206173|Kamień Rzeczywistości]. O nic się nie martw.When you go get the [206172|Cleansing Stone] from [112506|Polython], I'll make the [206173|Reality Stone] as quickly as I can. You need not worry.