result count: 2

keystringpleneu
Sys490022_nameZmiażdżenieSmash
Sys490022_shortnoteBezpośredni atak na przeciwnika, zadający (DMG0) + obecna [SC_SKILLTIPS_STA|Wytrzymałość] x (FixDMG-622955) [SC_SKILLTIPS_DMG|Obrażeń Fizycznych od Światła]. Daje też celowi 1 Świętą Pieczęć. Istnieje 50% szansy na nałożenie na cel dodatkowej Świętej Pieczęci. (Można użyć wyłącznie po zadaniu trafienia krytycznego.)Direct attack on your enemy causing (DMG0) + current [SC_SKILLTIPS_STA|Stamina] x (FixDMG-622955) [SC_SKILLTIPS_DMG|Physical Light Damage]. It also gives the target 1 Holy Seal. There is a 50% chance of giving the target another layer of Holy Seal. (Can only be used after you inflict a critical hit.)