result count: 2

keystringpleneu
Sys540001_namePrzywołanieRecall
Sys540001_shortnotePrzenosi cię do miejsca twojego pochodzenia lub do ostatniego zarejestrowanego punktu przywołania.Transports you to your place of origin or the last recall point you registered.