result count: 245842

← prev

next →


num pages: 8195

keystringpleneu
Z36_QUEST427571_01(Słychać głos [109479|Kadnis])([109479|Kadnis'] voice can be heard on the air.)
Z36_QUEST427571_02Nie ciesz się zbyt wcześnie! Ci, którzy cię pokonali, to tylko część wyhodowanych przeze mnie sobowtórów.Do not celebrate too soon! The one you defeated was just one of the doppelgangers I bred!
Z36_QUEST427571_03Powiedz [124472|Ansari], że Leonine Angren i Elfy Jyr'na prędzej czy później zostaną moimi niewolnikami.Tell [124472|Ansari] that the Angren Leonine and the Jyr'na Elves will still become my slaves sooner or later.
Z36_QUEST427571_04Nasiono totalnego rozpadu zostało już zasiane. Brakuje jeszcze tylko Ceremonii Zarodka w [ZONE_SOLARMUSE_ALTAR|Świątyni Słońca Wiecznego Snu]...The seed of total decay has already been sown. Now all that remains to be done is the germination ceremony in the [ZONE_SOLARMUSE_ALTAR|Sun Temple of Eternal Sleep]...
Z36_QUEST427571_05Kto stawia opór, ten zginie w potężnym Lesie Mroku, podobnie jak [HAND_OF_BALANCE|Ręka Równowagi].Anyone who resists will perish is a huge forest of darkness, along with the [HAND_OF_BALANCE|Hand of Balance].
Z36_QUEST427576_01Hihihi! Nadszedł czas! Wiedziałem, że przybędziesz.Heh heh heh! The time has come! I knew you'd come.
Z36_QUEST427576_02Aaah! Twoje moce są naprawdę potężne!Aaah! Your powers are truly great!
Z36_QUEST427576_03Bardzo dobrze! Pobrałem ci trochę krwi. Przekażę ją [109479|Kadnis] Siewcy.Very good! I've taken a little bit of your blood. I will give it to [109479|Kadnis] the Sower.
Z36_QUEST427576_04[109479|Kadnis] wykorzysta tę krew do wyhodowania swoich nasion, by następnie przy użyciu twojej siły zniszczyć wszystkich wrogów [RESTLESS_SONS|Grona Niezniszczalnych].[109479|Kadnis] will use this blood to cultivate her seeds and then all enemies of the [RESTLESS_SONS|Inexorable League] will be destroyed using your powers.
Z36_QUEST427576_05Hihihi...Heh heh heh...
Z36_QUEST427576_06[109376|Cibel] ponownie znika wskutek czaru transportowego...[109376|Cibel] disappears again using a transport spell...
Z36_QUEST427598_EVENTBEGINOstrożnie! Wkrótce nadejdzie kolejna fala ataku wroga!Careful! The enemy's next attack wave will start soon!
Z36_QUEST427598_EVENTEND[ZONE_SOUTHTREE_STATION|Posterunek w Lesie Południowym] został obroniony.The [ZONE_SOUTHTREE_STATION|Southtree Station] was defended successfully.
Z36_QUEST427598_EVENTNOTE1Odeprzyj wrogów!Fend off the enemies!
Z36_QUEST427598_EVENTNOTE2Uwaga! Nadchodzi kolejna fala ataku wroga!Caution! A enemy's next attack wave is incoming!
Z36_QUEST427598_EVENTNOTE3Omal nie zniszczyłeś wszystkich wrogów!You almost destroyed all enemies!
Z36_QUEST427598_EVENTOPTIONPomóż przy obronie [ZONE_SOUTHTREE_STATION|Posterunku w Lesie Południowym]Help defend the [ZONE_SOUTHTREE_STATION|Southtree Station]
Z36_QUEST427598_EVENTRUNWrogowie wciąż atakują posterunek. Musisz bronić posterunku.Enemies keep attacking the outpost. You must defend the outpost.
Z36_QUEST427604_01Złapałeś już wystarczająco dużo [109466|Zmutowanych Biesokrzewów].You've already captured enough [109466|Mutated Demon Weeds].
Z36_QUEST427604_02Schwytałeś [109466|Zmutowany Biesokrzew].You captured a [109466|Mutated Demon Weed].
Z36_QUEST427604_03[109466|Zmutowany Biesokrzew] wymknął ci się.The [109466|Mutated Demon Weed] has escaped.
Z36_QUEST427604_04Schwytaj [109466|Zmutowany Biesokrzew][109466|Mutated Demon Weed] caught
Z36_QUEST427604_05Zanim schwytasz [109466|Zmutowany Biesokrzew], będziesz zmuszony stoczyć z nim najpierw walkę.You need to fight the [109466|Mutated Demon Weed] before catching it.
Z36_QUEST427604_06To, co złapałeś, nie jest [109466|Zmutowanym Biesokrzewem].What you've caught isn't a [109466|Mutated Demon Weed].
Z37_QUEST427646_01Nagle słyszysz głos, który wzywa cię do zatrzymania się w miejscu...You suddenly hear a voice commanding you to stand still...
Z37_QUEST427646_02Stój! Stój! Nie możesz zbytnio zbliżyć się do kręgu!Stop! Stop! Don't get too close to the circle!
Z37_QUEST427646_03To pułapka Uwodziciela Dusz, Minasa. Jeśli przez nią przejdziesz, może cię to kosztować życie!It's one of Minas the Soul Corrupter's traps. If you pass it, it could cost you your life!
Z37_QUEST427646_04Jeśli chcesz udać się na drugi kraniec wyspy, musisz pójść na zachód. Tam jest jeszcze inna droga.If you want to get to the other side of the island, you'll have to head west. There's another way there.
Z37_QUEST427646_05Ledwo co nieznajomy wypowiedział swe ostrzeżenie, już zniknął...No sooner had the stranger given his warning than he was gone again...
Z37_QUEST427660_01Już masz [243534|Krew Lakona].You already have [243534|Lakon's Blood].

← prev