result count: 1

guidtagcount12345
720011
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)8Pieczęć Lecząca: 1x200004 (12.5%)
Pieczęć Magicznego Ataku: 1x200927 (12.5%)
Pieczęć Regeneracji: 1x200005 (12.5%)
Pieczęć Magicznej Obrony: 1x200962 (12.5%)
Pieczęć Obronna: 1x200055 (12.5%)
Pieczęć Talentu: 1x200963 (12.5%)
Pieczęć Ataku: 1x200056 (12.5%)
Pieczęć Doświadczenia: 1x200168 (12.5%)