result count: 20

guidtagcount12345
720000
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)100: 10x720092 (99.886%)
Życie II: 1x510021 (0.001%)
Rozkaz I: 1x510100 (0.001%)
Celność II: 1x510141 (0.001%)
Intelekt I: 1x510320 (0.001%)
Wytrwałość II: 1x510361 (0.001%)
Barykada I: 1x510420 (0.001%)
Płomień II: 1x510461 (0.001%)
Powiew I: 1x510520 (0.001%)
Żywioł II: 1x510561 (0.001%)
Precyzja I: 1x510900 (0.001%)
Iluzja I: 1x511000 (0.001%)
Promień I: 1x511100 (0.001%)
Kuguar I: 1x511200 (0.001%)
Lis I: 1x511300 (0.001%)
Dyscyplina I: 1x511400 (0.001%)
Erudyta I: 1x511500 (0.001%)
Zaciekłość I: 1x511600 (0.001%)
Rzeźbiarstwo I: 1x511700 (0.001%)
Wulkan I: 1x511800 (0.001%)
Biały Żelazny Hełm: 1x220691 (0.006%)
Czar I: 1x510040 (0.001%)
Rozkaz II: 1x510101 (0.001%)
Unik I: 1x510200 (0.001%)
Intelekt II: 1x510321 (0.001%)
Siła I: 1x510380 (0.001%)
Barykada II: 1x510421 (0.001%)
Światło I: 1x510480 (0.001%)
Powiew II: 1x510521 (0.001%)
Szybkość I: 1x510820 (0.001%)
Święcenie I: 1x510920 (0.001%)
Oświecenie I: 1x511020 (0.001%)
Odosobnienie I: 1x511120 (0.001%)
Barbarzyńca I: 1x511220 (0.001%)
Uczony I: 1x511320 (0.001%)
Starszeństwo I: 1x511420 (0.001%)
Masyw I: 1x511520 (0.001%)
Morał I: 1x511620 (0.001%)
Paradygmat I: 1x511720 (0.001%)
Lodowiec I: 1x511820 (0.001%)
Zbroja Łuskowa: 1x220704 (0.006%)
Czar II: 1x510041 (0.001%)
Solidność I: 1x510120 (0.001%)
Unik II: 1x510201 (0.001%)
Duch I: 1x510340 (0.001%)
Siła II: 1x510381 (0.001%)
Mgła I: 1x510440 (0.001%)
Światło II: 1x510481 (0.001%)
Mrok I: 1x510540 (0.001%)
Kieł I: 1x510840 (0.001%)
Żywotność I: 1x510940 (0.001%)
Geniusz I: 1x511040 (0.001%)
Moc I: 1x511140 (0.001%)
Obrońca I: 1x511240 (0.001%)
Mędrzec I: 1x511340 (0.001%)
Rozszerzenie I: 1x511440 (0.001%)
Grzmot I: 1x511540 (0.001%)
Szał I: 1x511640 (0.001%)
Światło I: 1x511740 (0.001%)
Świeca I: 1x511840 (0.001%)
Biały Żelazny Hełm: 1x220691 (0.006%)
Zręczność I: 1x510060 (0.001%)
Solidność II: 1x510121 (0.001%)
Zdolność I: 1x510300 (0.001%)
Duch II: 1x510341 (0.001%)
Energia I: 1x510400 (0.001%)
Mgła II: 1x510441 (0.001%)
Ziemia I: 1x510500 (0.001%)
Mrok II: 1x510541 (0.001%)
Refleks I: 1x510860 (0.001%)
Mur I: 1x510960 (0.001%)
Dusza I: 1x511060 (0.001%)
Opresja I: 1x511160 (0.001%)
Paladyn I: 1x511260 (0.001%)
Mnich I: 1x511360 (0.001%)
Rozmycie I: 1x511460 (0.001%)
Źródło I: 1x511560 (0.001%)
Dominium I: 1x511660 (0.001%)
Miłosierdzie I: 1x511760 (0.001%)
Krew I: 1x511860 (0.001%)
Życie I: 1x510020 (0.001%)
Zręczność II: 1x510061 (0.001%)
Celność I: 1x510140 (0.001%)
Zdolność II: 1x510301 (0.001%)
Wytrwałość I: 1x510360 (0.001%)
Energia II: 1x510401 (0.001%)
Płomień I: 1x510460 (0.001%)
Ziemia II: 1x510501 (0.001%)
Żywioł I: 1x510560 (0.001%)
Zwinność I: 1x510880 (0.001%)
Wytrwałość I: 1x510980 (0.001%)
Czarownik I: 1x511080 (0.001%)
Autorytet I: 1x511180 (0.001%)
Dzikość I: 1x511280 (0.001%)
Kryształ I: 1x511380 (0.001%)
Łaska I: 1x511480 (0.001%)
Młot I: 1x511580 (0.001%)
Proch I: 1x511680 (0.001%)
Wiosna I: 1x511780 (0.001%)
Meteor I: 1x511880 (0.001%)
720019
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Życie I: 1x510020 (19%)
Barykada I: 1x510420 (15%)
Czar I: 1x510040 (20%)
: 1x720322 (1%)
Rozkaz I: 1x510100 (15%)
Solidność I: 1x510120 (15%)
Energia I: 1x510400 (15%)
720020
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Siła I: 1x510380 (14%)
Zdolność I: 1x510300 (10%)
Wytrwałość I: 1x510360 (15%)
: 1x720323 (1%)
Duch I: 1x510340 (20%)
Intelekt I: 1x510320 (20%)
Zręczność I: 1x510060 (20%)
720321
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)8Ziemia I: 1x510500 (15%)
Mrok I: 1x510540 (16%)
Mgła I: 1x510440 (16%)
Żywioł I: 1x510560 (4%)
Płomień I: 1x510460 (16%)
: 1x720324 (1%)
Powiew I: 1x510520 (16%)
Światło I: 1x510480 (16%)
720322
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)6Życie II: 1x510021 (20%)
Barykada II: 1x510421 (15%)
Czar II: 1x510041 (20%)
Rozkaz II: 1x510101 (15%)
Solidność II: 1x510121 (15%)
Energia II: 1x510401 (15%)
720323
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)6Siła II: 1x510381 (15%)
Zdolność II: 1x510301 (10%)
Wytrwałość II: 1x510361 (15%)
Duch II: 1x510341 (20%)
Intelekt II: 1x510321 (20%)
Zręczność II: 1x510061 (20%)
720324
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Ziemia II: 1x510501 (16%)
Mrok II: 1x510541 (16%)
Mgła II: 1x510441 (16%)
Żywioł II: 1x510561 (4%)
Płomień II: 1x510461 (16%)
Powiew II: 1x510521 (16%)
Światło II: 1x510481 (16%)
720325
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)3: 1x720019 (25%)
: 1x720020 (40%)
: 1x720321 (35%)
720482
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)3Płomień III: 1x510462 (33.334%)
Powiew III: 1x510522 (33.333%)
Światło III: 1x510482 (33.333%)
720483
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)3Żywioł III: 1x510562 (33.334%)
Życie III: 1x510022 (33.333%)
Czar III: 1x510042 (33.333%)
720484
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)3Intelekt III: 1x510322 (33.334%)
Solidność III: 1x510122 (33.333%)
Mgła III: 1x510442 (33.333%)
720485
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)3Mrok III: 1x510542 (33.334%)
Celność III: 1x510142 (33.333%)
Unik III: 1x510202 (33.333%)
721825
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Zręczność I: 1x510060 (14.29%)
Zręczność VI: 1x510065 (14.285%)
Zręczność II: 1x510061 (14.285%)
Zręczność VII: 1x510066 (14.285%)
Zręczność III: 1x510062 (14.285%)
Zręczność IV: 1x510063 (14.285%)
Zręczność V: 1x510064 (14.285%)
721827
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Życie I: 1x510020 (14.29%)
Życie VI: 1x510025 (14.285%)
Życie II: 1x510021 (14.285%)
Życie VII: 1x510026 (14.285%)
Życie III: 1x510022 (14.285%)
Życie IV: 1x510023 (14.285%)
Życie V: 1x510024 (14.285%)
721840
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)22Siła I: 1x510380 (4.555%)
Duch I: 1x510340 (4.545%)
Rozkaz II: 1x510101 (4.545%)
Barykada I: 1x510420 (4.545%)
Czar II: 1x510041 (4.545%)
Siła II: 1x510381 (4.545%)
Duch II: 1x510341 (4.545%)
Solidność I: 1x510120 (4.545%)
Barykada II: 1x510421 (4.545%)
Wytrwałość II: 1x510361 (4.545%)
Wytrwałość I: 1x510360 (4.545%)
Zręczność I: 1x510060 (4.545%)
Solidność II: 1x510121 (4.545%)
Życie I: 1x510020 (4.545%)
Intelekt I: 1x510320 (4.545%)
Zręczność II: 1x510061 (4.545%)
Energia I: 1x510400 (4.545%)
Życie II: 1x510021 (4.545%)
Intelekt II: 1x510321 (4.545%)
Rozkaz I: 1x510100 (4.545%)
Energia II: 1x510401 (4.545%)
Czar I: 1x510040 (4.545%)
724427
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)24Życie I: 1x510020 (4.182%)
Życie VI: 1x510025 (4.166%)
Wydajność III: 1x512670 (4.166%)
Wydajność VIII: 1x512675 (4.166%)
Życie IX: 1x510028 (4.166%)
Życie II: 1x510021 (4.166%)
Życie VII: 1x510026 (4.166%)
Wydajność IV: 1x512671 (4.166%)
Wydajność IX: 1x512676 (4.166%)
Życie X: 1x510029 (4.166%)
Życie III: 1x510022 (4.166%)
Życie VIII: 1x510027 (4.166%)
Wydajność V: 1x512672 (4.166%)
Wydajność X: 1x512677 (4.166%)
Życie XI: 1x510030 (4.166%)
Życie IV: 1x510023 (4.166%)
Wydajność I: 1x512668 (4.166%)
Wydajność VI: 1x512673 (4.166%)
Wydajność XI: 1x512678 (4.166%)
Życie XII: 1x510031 (4.166%)
Życie V: 1x510024 (4.166%)
Wydajność II: 1x512669 (4.166%)
Wydajność VII: 1x512674 (4.166%)
Wydajność XII: 1x512679 (4.166%)
724533
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Duch II: 1x510341 (14.29%)
Światło II: 1x510481 (14.285%)
Zdolność II: 1x510301 (14.285%)
Życie II: 1x510021 (14.285%)
Solidność II: 1x510121 (14.285%)
Energia II: 1x510401 (14.285%)
Mgła II: 1x510441 (14.285%)
724935
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)8Zręczność V: 1x510064 (12.5%)
Burzowy Atak VI: 1x512573 (12.5%)
Zręczność VI: 1x510065 (12.5%)
Burzowy Atak VII: 1x512574 (12.5%)
Zręczność VII: 1x510066 (12.5%)
Burzowy Atak VIII: 1x512575 (12.5%)
Zręczność VIII: 1x510067 (12.5%)
Burzowy Atak V: 1x512572 (12.5%)
725003
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)4Zręczność III: 1x510062 (25%)
Zręczność IV: 1x510063 (25%)
Burzowy Atak III: 1x512570 (25%)
Burzowy Atak IV: 1x512571 (25%)
726189
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)4Wytrwałość II: 1x510361 (25%)
Życie II: 1x510021 (25%)
Rozkaz II: 1x510101 (25%)
Energia II: 1x510401 (25%)