result count: 17

guidtagcount12345
720019
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Życie I: 1x510020 (19%)
Barykada I: 1x510420 (15%)
Czar I: 1x510040 (20%)
: 1x720322 (1%)
Rozkaz I: 1x510100 (15%)
Solidność I: 1x510120 (15%)
Energia I: 1x510400 (15%)
720020
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Siła I: 1x510380 (14%)
Zdolność I: 1x510300 (10%)
Wytrwałość I: 1x510360 (15%)
: 1x720323 (1%)
Duch I: 1x510340 (20%)
Intelekt I: 1x510320 (20%)
Zręczność I: 1x510060 (20%)
720321
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)8Ziemia I: 1x510500 (15%)
Mrok I: 1x510540 (16%)
Mgła I: 1x510440 (16%)
Żywioł I: 1x510560 (4%)
Płomień I: 1x510460 (16%)
: 1x720324 (1%)
Powiew I: 1x510520 (16%)
Światło I: 1x510480 (16%)
720322
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)6Życie II: 1x510021 (20%)
Barykada II: 1x510421 (15%)
Czar II: 1x510041 (20%)
Rozkaz II: 1x510101 (15%)
Solidność II: 1x510121 (15%)
Energia II: 1x510401 (15%)
720323
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)6Siła II: 1x510381 (15%)
Zdolność II: 1x510301 (10%)
Wytrwałość II: 1x510361 (15%)
Duch II: 1x510341 (20%)
Intelekt II: 1x510321 (20%)
Zręczność II: 1x510061 (20%)
720324
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Ziemia II: 1x510501 (16%)
Mrok II: 1x510541 (16%)
Mgła II: 1x510441 (16%)
Żywioł II: 1x510561 (4%)
Płomień II: 1x510461 (16%)
Powiew II: 1x510521 (16%)
Światło II: 1x510481 (16%)
720325
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)3: 1x720019 (25%)
: 1x720020 (40%)
: 1x720321 (35%)
720327
search:
-enemies
-treasure
KR:NewSeason (646)31Intelekt III: 1x510322 (2.3%)
Zręczność IV: 1x510063 (2.3%)
Solidność III: 1x510122 (2.3%)
Unik IV: 1x510203 (2.3%)
Żywioł III: 1x510562 (2.3%)
Czar IV: 1x510043 (2.3%)
Siła III: 1x510382 (2.3%)
Intelekt IV: 1x510323 (2.3%)
Zdolność III: 1x510302 (2.3%)
Solidność IV: 1x510123 (2.3%)
Energia III: 1x510402 (2.3%)
Żywioł IV: 1x510563 (2.3%)
Siła IV: 1x510383 (2.3%)
Duch III: 1x510342 (2.3%)
Zdolność IV: 1x510303 (2.3%)
Celność III: 1x510142 (2.3%)
Energia IV: 1x510403 (2.3%)
Życie III: 1x510022 (2.3%)
Wytrwałość III: 1x510362 (2.3%)
Duch IV: 1x510343 (2.3%)
Rozkaz III: 1x510102 (2.3%)
Celność IV: 1x510143 (2.3%)
Barykada III: 1x510422 (2.3%)
Życie IV: 1x510023 (2.3%)
Wytrwałość IV: 1x510363 (2.3%)
Zręczność III: 1x510062 (2.3%)
Rozkaz IV: 1x510103 (2.3%)
Unik III: 1x510202 (2.3%)
Barykada IV: 1x510423 (2.3%)
Czar III: 1x510042 (2.3%)
721825
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Zręczność I: 1x510060 (14.29%)
Zręczność VI: 1x510065 (14.285%)
Zręczność II: 1x510061 (14.285%)
Zręczność VII: 1x510066 (14.285%)
Zręczność III: 1x510062 (14.285%)
Zręczność IV: 1x510063 (14.285%)
Zręczność V: 1x510064 (14.285%)
721827
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Życie I: 1x510020 (14.29%)
Życie VI: 1x510025 (14.285%)
Życie II: 1x510021 (14.285%)
Życie VII: 1x510026 (14.285%)
Życie III: 1x510022 (14.285%)
Życie IV: 1x510023 (14.285%)
Życie V: 1x510024 (14.285%)
721841
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)22Siła III: 1x510382 (4.555%)
Intelekt IV: 1x510323 (4.545%)
Rozkaz III: 1x510102 (4.545%)
Energia IV: 1x510403 (4.545%)
Czar III: 1x510042 (4.545%)
Siła IV: 1x510383 (4.545%)
Duch III: 1x510342 (4.545%)
Rozkaz IV: 1x510103 (4.545%)
Barykada III: 1x510422 (4.545%)
Czar IV: 1x510043 (4.545%)
Wytrwałość III: 1x510362 (4.545%)
Duch IV: 1x510343 (4.545%)
Solidność III: 1x510122 (4.545%)
Barykada IV: 1x510423 (4.545%)
Wytrwałość IV: 1x510363 (4.545%)
Zręczność III: 1x510062 (4.545%)
Solidność IV: 1x510123 (4.545%)
Życie III: 1x510022 (4.545%)
Intelekt III: 1x510322 (4.545%)
Zręczność IV: 1x510063 (4.545%)
Energia III: 1x510402 (4.545%)
Życie IV: 1x510023 (4.545%)
724427
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)24Życie I: 1x510020 (4.182%)
Życie VI: 1x510025 (4.166%)
Wydajność III: 1x512670 (4.166%)
Wydajność VIII: 1x512675 (4.166%)
Życie IX: 1x510028 (4.166%)
Życie II: 1x510021 (4.166%)
Życie VII: 1x510026 (4.166%)
Wydajność IV: 1x512671 (4.166%)
Wydajność IX: 1x512676 (4.166%)
Życie X: 1x510029 (4.166%)
Życie III: 1x510022 (4.166%)
Życie VIII: 1x510027 (4.166%)
Wydajność V: 1x512672 (4.166%)
Wydajność X: 1x512677 (4.166%)
Życie XI: 1x510030 (4.166%)
Życie IV: 1x510023 (4.166%)
Wydajność I: 1x512668 (4.166%)
Wydajność VI: 1x512673 (4.166%)
Wydajność XI: 1x512678 (4.166%)
Życie XII: 1x510031 (4.166%)
Życie V: 1x510024 (4.166%)
Wydajność II: 1x512669 (4.166%)
Wydajność VII: 1x512674 (4.166%)
Wydajność XII: 1x512679 (4.166%)
724525
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Duch IV: 1x510343 (14.29%)
Światło IV: 1x510483 (14.285%)
Zdolność IV: 1x510303 (14.285%)
Życie IV: 1x510023 (14.285%)
Solidność IV: 1x510123 (14.285%)
Energia IV: 1x510403 (14.285%)
Mgła IV: 1x510443 (14.285%)
724935
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)8Zręczność V: 1x510064 (12.5%)
Burzowy Atak VI: 1x512573 (12.5%)
Zręczność VI: 1x510065 (12.5%)
Burzowy Atak VII: 1x512574 (12.5%)
Zręczność VII: 1x510066 (12.5%)
Burzowy Atak VIII: 1x512575 (12.5%)
Zręczność VIII: 1x510067 (12.5%)
Burzowy Atak V: 1x512572 (12.5%)
725003
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)4Zręczność III: 1x510062 (25%)
Zręczność IV: 1x510063 (25%)
Burzowy Atak III: 1x512570 (25%)
Burzowy Atak IV: 1x512571 (25%)
725004
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)4Życie III: 1x510022 (25%)
Życie IV: 1x510023 (25%)
Wydajność III: 1x512670 (25%)
Wydajność IV: 1x512671 (25%)
726191
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)4Wytrwałość IV: 1x510363 (25%)
Życie IV: 1x510023 (25%)
Rozkaz IV: 1x510103 (25%)
Energia IV: 1x510403 (25%)