result count: 16

guidtagcount12345
720019
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Życie I: 1x510020 (19%)
Barykada I: 1x510420 (15%)
Czar I: 1x510040 (20%)
: 1x720322 (1%)
Rozkaz I: 1x510100 (15%)
Solidność I: 1x510120 (15%)
Energia I: 1x510400 (15%)
720020
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Siła I: 1x510380 (14%)
Zdolność I: 1x510300 (10%)
Wytrwałość I: 1x510360 (15%)
: 1x720323 (1%)
Duch I: 1x510340 (20%)
Intelekt I: 1x510320 (20%)
Zręczność I: 1x510060 (20%)
720321
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)8Ziemia I: 1x510500 (15%)
Mrok I: 1x510540 (16%)
Mgła I: 1x510440 (16%)
Żywioł I: 1x510560 (4%)
Płomień I: 1x510460 (16%)
: 1x720324 (1%)
Powiew I: 1x510520 (16%)
Światło I: 1x510480 (16%)
720322
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)6Życie II: 1x510021 (20%)
Barykada II: 1x510421 (15%)
Czar II: 1x510041 (20%)
Rozkaz II: 1x510101 (15%)
Solidność II: 1x510121 (15%)
Energia II: 1x510401 (15%)
720323
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)6Siła II: 1x510381 (15%)
Zdolność II: 1x510301 (10%)
Wytrwałość II: 1x510361 (15%)
Duch II: 1x510341 (20%)
Intelekt II: 1x510321 (20%)
Zręczność II: 1x510061 (20%)
720324
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Ziemia II: 1x510501 (16%)
Mrok II: 1x510541 (16%)
Mgła II: 1x510441 (16%)
Żywioł II: 1x510561 (4%)
Płomień II: 1x510461 (16%)
Powiew II: 1x510521 (16%)
Światło II: 1x510481 (16%)
720325
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)3: 1x720019 (25%)
: 1x720020 (40%)
: 1x720321 (35%)
721825
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Zręczność I: 1x510060 (14.29%)
Zręczność VI: 1x510065 (14.285%)
Zręczność II: 1x510061 (14.285%)
Zręczność VII: 1x510066 (14.285%)
Zręczność III: 1x510062 (14.285%)
Zręczność IV: 1x510063 (14.285%)
Zręczność V: 1x510064 (14.285%)
721827
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Życie I: 1x510020 (14.29%)
Życie VI: 1x510025 (14.285%)
Życie II: 1x510021 (14.285%)
Życie VII: 1x510026 (14.285%)
Życie III: 1x510022 (14.285%)
Życie IV: 1x510023 (14.285%)
Życie V: 1x510024 (14.285%)
721844
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)11Siła VII: 1x510386 (9.1%)
Rozkaz VII: 1x510106 (9.09%)
Czar VII: 1x510046 (9.09%)
Wytrwałość VII: 1x510366 (9.09%)
Solidność VII: 1x510126 (9.09%)
Intelekt VII: 1x510326 (9.09%)
Energia VII: 1x510406 (9.09%)
Duch VII: 1x510346 (9.09%)
Barykada VII: 1x510426 (9.09%)
Zręczność VII: 1x510066 (9.09%)
Życie VII: 1x510026 (9.09%)
724425
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)24Zręczność I: 1x510060 (4.182%)
Zręczność VI: 1x510065 (4.166%)
Burzowy Atak III: 1x512570 (4.166%)
Burzowy Atak VIII: 1x512575 (4.166%)
Zręczność IX: 1x510068 (4.166%)
Zręczność II: 1x510061 (4.166%)
Zręczność VII: 1x510066 (4.166%)
Burzowy Atak IV: 1x512571 (4.166%)
Burzowy Atak IX: 1x512576 (4.166%)
Zręczność X: 1x510069 (4.166%)
Zręczność III: 1x510062 (4.166%)
Zręczność VIII: 1x510067 (4.166%)
Burzowy Atak V: 1x512572 (4.166%)
Burzowy Atak X: 1x512577 (4.166%)
Zręczność XI: 1x510070 (4.166%)
Zręczność IV: 1x510063 (4.166%)
Burzowy Atak I: 1x512568 (4.166%)
Burzowy Atak VI: 1x512573 (4.166%)
Burzowy Atak XI: 1x512578 (4.166%)
Zręczność XII: 1x510071 (4.166%)
Zręczność V: 1x510064 (4.166%)
Burzowy Atak II: 1x512569 (4.166%)
Burzowy Atak VII: 1x512574 (4.166%)
Burzowy Atak XII: 1x512579 (4.166%)
724427
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)24Życie I: 1x510020 (4.182%)
Życie VI: 1x510025 (4.166%)
Wydajność III: 1x512670 (4.166%)
Wydajność VIII: 1x512675 (4.166%)
Życie IX: 1x510028 (4.166%)
Życie II: 1x510021 (4.166%)
Życie VII: 1x510026 (4.166%)
Wydajność IV: 1x512671 (4.166%)
Wydajność IX: 1x512676 (4.166%)
Życie X: 1x510029 (4.166%)
Życie III: 1x510022 (4.166%)
Życie VIII: 1x510027 (4.166%)
Wydajność V: 1x512672 (4.166%)
Wydajność X: 1x512677 (4.166%)
Życie XI: 1x510030 (4.166%)
Życie IV: 1x510023 (4.166%)
Wydajność I: 1x512668 (4.166%)
Wydajność VI: 1x512673 (4.166%)
Wydajność XI: 1x512678 (4.166%)
Życie XII: 1x510031 (4.166%)
Życie V: 1x510024 (4.166%)
Wydajność II: 1x512669 (4.166%)
Wydajność VII: 1x512674 (4.166%)
Wydajność XII: 1x512679 (4.166%)
724548
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Duch VII: 1x510346 (14.29%)
Światło VII: 1x510486 (14.285%)
Zdolność VII: 1x510306 (14.285%)
Życie VII: 1x510026 (14.285%)
Solidność VII: 1x510126 (14.285%)
Energia VII: 1x510406 (14.285%)
Mgła VII: 1x510446 (14.285%)
724935
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)8Zręczność V: 1x510064 (12.5%)
Burzowy Atak VI: 1x512573 (12.5%)
Zręczność VI: 1x510065 (12.5%)
Burzowy Atak VII: 1x512574 (12.5%)
Zręczność VII: 1x510066 (12.5%)
Burzowy Atak VIII: 1x512575 (12.5%)
Zręczność VIII: 1x510067 (12.5%)
Burzowy Atak V: 1x512572 (12.5%)
725003
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)4Zręczność III: 1x510062 (25%)
Zręczność IV: 1x510063 (25%)
Burzowy Atak III: 1x512570 (25%)
Burzowy Atak IV: 1x512571 (25%)
726194
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)4Wytrwałość VII: 1x510366 (25%)
Życie VII: 1x510026 (25%)
Rozkaz VII: 1x510106 (25%)
Energia VII: 1x510406 (25%)