result count: 1

guidtagcount12345
720019
search:
-enemies
-treasure
UI+Sys (0)7Życie I: 1x510020 (19%)
Barykada I: 1x510420 (15%)
Czar I: 1x510040 (20%)
: 1x720322 (1%)
Rozkaz I: 1x510100 (15%)
Solidność I: 1x510120 (15%)
Energia I: 1x510400 (15%)